Bouwen en verbouwen

Stedenbouwkundige voorschriften zijn een complex gegeven. Om een onnodig bezoek aan de balie wonen te vermijden of te voorkomen dat u nodeloos een afspraak maakt, bekijken onze medewerkers graag uw vraag op voorhand.
U kan uw vraag overmaken via het formulier 'onroerend goed inlichtingen' in het digitaal loket.

In deze folder kan u raadplegen waarvoor u terecht kan aan de balie wonen.

Opvragen van stedenbouwkundige informatie (vb. stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften, …) kan via het formulier 'onroerend goed inlichtingen', telefonisch of per mail. Hiervoor is het noodzakelijk de juiste ligging van het goed te kennen (correct adres, kadastergegevens, plan met aanduiding van het goed, …). Voorschriften zijn immers perceelsafhankelijk.

Bespreken van een voorontwerp gebeurt bij voorkeur op afspraak. Alvorens een afspraak vast te leggen, ontvangt de dienst graag volgende documenten (bij voorkeur via het formulier 'onroerend goed inlichtingen' of via mail):

  • Informatie ivm de ligging van het goed (correct adres, kadastergegevens, plan met aanduiding van het goed, …)
  • Ontwerpvoorstel/schets met de juiste inplanting, benaderende afmetingen van het goed en de afstanden tot de perceelsgrenzen, …
  • Relevante foto’s van het gebouw/de gebouwen
  • Beknopte omschrijving van de werken, specifieke vragen mbt afwijkingen, bijzonderheden, …
  • Andere relevante documenten (vb. pre-adviezen, erfdienstbaarheden, …)

Aan de hand van deze documenten wordt uw voorstel eerst intern op de dienst besproken en kan, indien noodzakelijk, al een eerste aftoetsing gedaan worden met adviesinstanties. Nadien wordt u gecontacteerd mbt het resultaat van deze bespreking en kan er indien nodig een afspraak gemaakt worden.

 

Contact & openingsuren

Balie wonen

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
016 38 88 70

Vandaag

open van 9 - 12.30 uur

Morgen

gesloten
Meer openingsuren