Technisch assistent specialist gebouwen (D4) contractueel voltijds

Het lokaal bestuur Oud-Heverlee organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving van een:

VOLTIJDS M/V TECHNISCH ASSISTENT SPECIALIST GEBOUWEN (D4) CONTRACTUEEL

De technisch assistent-specialist gebouwen werkt samen in het team van de sanitair-specialist en elektricien-specialist. Hij/zij heeft een gedegen kennis van sanitair, de HVAC-installaties, de elektrische installaties, van de brandbestrijdingsinstallaties, de inbraakalarmen, gasdetectiesystemen etc. in de gemeentelijke gebouwen.

TAAKOMSCHRIJVING:

 • de nodige werken overlopen met de leidinggevende. De nodige werken zijn deze die door de leidinggevende worden opgedragen, maar ook die door de medewerker zelf worden aangebracht
 • uitvoeren van de opgedragen taken op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier
 • meewerken aan het opstellen van de planning van de werken in eigen beheer
 • er aan meewerken dat personeel, materieel, materiaal en tijd zo goed mogelijk kunnen ingezet worden voor de uitvoering van de taken
 • voorzichtig en kostenbewust (doen) omspringen met materieel, materialen en producten
 • mankementen in de installaties en noden in de gebouwen actief opsporen en zelf melden aan de leidinggevende

TEWERKSTELLING: in contractueel verband – aanwerving 1 mei 2021

DIPLOMA: geen specifieke diplomavereisten, moet wel minimaal BA5 elektriciteit behalen

EXAMENPROGRAMMA:

een praktische en mondelinge proef, waaruit de technische bekwaamheid, maturiteit, affiniteit en motivatie van de kandidaat voor de functie moet blijken

AANBOD

 • maandwedde: minimum 2.478,02 euro en maximum 3.184,58 euro. (index 02/2021)
 • maaltijdcheques waarde: 8 €
 • fietsvergoeding woon- werkverkeer (0,24 €/ km heen en terug)
 • hospitalisatieverzekering
 • minimum 30 vakantiedagen

WERVINGSRESERVE: de kandidaten die slagen in de bekwaamheidsproef worden opgenomen in een wervingsreserve geldig voor 3 jaar, eventueel verlengbaar met maximum 2 jaar.

UW KANDIDATUUR, met duidelijke vermelding van de beoogde functie , vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en het vereiste diploma kan als volgt:

 • online 
 • overhandigd worden op het secretariaat van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee, waar u een ontvangstbewijs zult ontvangen
 • per post verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee
 • via e-mail met ontvangstmelding en leesbevestigingmet een uitgebreid curriculum vitae als bijlage, naar volgend e-mailadres: kandidatuur@oud-heverlee.be

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 10 maart 2021 (postdatum of datum ontvangstbewijs of datum e-mail dient als bewijs).

BIJKOMENDE INLICHTINGEN i.v.m. inhoud de functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u bekomen bij de dienst personeel, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016 38 88 29, e-mail: personeel@oud-heverlee.be.