Technisch assistent specialist gebouwen

Het lokaal bestuur Oud-Heverlee organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving van een:

VOLTIJDS M/V TECHNISCH ASSISTENT SPECIALIST GEBOUWEN (D4) CONTRACTUEEL

De technisch assistent-specialist gebouwen staat samen met de collega’s van het ‘team gebouwen’ in voor het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. Je bent een veelzijdig inzetbare technische uitvoerder. Je wordt, rekening houdend met jouw technische vaardigheden, ingeschakeld in de uitvoering van alle mogelijke opdrachten aan en rond de gebouwen ( sanitair, schrijnwerkerij, elektriciteit,… )

We zoeken een technisch assistent met enige kennis van elektriciteit. De nieuwe assistent moet in staat zijn om op korte termijn een BA5-attest te behalen.

Je voert de door je teamleider toevertrouwde taken zelfstandig of in teamverband uit. Je biedt het nodige advies en ondersteuning aan je teamleider en je werkt nauw samen met je collega’s.

Taakomschrijving:

 • de nodige werken overlopen met de leidinggevende. De nodige werken zijn deze die door de leidinggevende worden opgedragen, maar ook die door de medewerker zelf worden aangebracht
 • uitvoeren van de opgedragen taken op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier
 • meewerken aan het opstellen van de planning van de werken in eigen beheer
 • er aan meewerken dat personeel, materieel, materiaal en tijd zo goed mogelijk kunnen ingezet worden voor de uitvoering van de taken
 • voorzichtig en kostenbewust (doen) omspringen met materieel, materialen en producten
 • mankementen in de installaties en noden in de gebouwen actief opsporen en zelf melden aan de leidinggevende

Tewerkstelling: in contractueel verband

Diploma: geen specifieke diplomavereisten, de kandidaat moet wel in staat zijn om een BA5 elektriciteit te behalen

Aanbod:

 • salaris (bruto) tussen 2.846,53 euro en 3.658,15 euro (D4)
 • maaltijdcheques per gewerkte dag van 8 €
 • ecocheques 2 x 100 € per jaar
 • woon- werkverkeer: fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer
 • fiscaalvriendelijk aankopen (elektrische) fiets
 • hospitalisatieverzekering en keuze aansluiting gezinsleden
 • minimum 30 vakantiedagen
 • lidmaatschap GSD-V met tal sociale voordelen en kortingen

Wervingsreserve: de kandidaten die slagen in de bekwaamheidsproef worden opgenomen in een wervingsreserve geldig voor 3 jaar, eventueel verlengbaar met maximum 2 jaar.

 

Uw kandidatuur, met duidelijke vermelding van de beoogde functie , vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en het vereiste diploma kan als volgt:

 • overhandigd worden op het secretariaat van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee, waar u een ontvangstbewijs zult ontvangen
 • per post verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee
 • onlineformulier via website www.oud-heverlee.be
 • via e-mail met ontvangstmelding en leesbevestiging, met een uitgebreid curriculum vitae als bijlage, naar volgend e-mailadres: kandidatuur@oud-heverlee.be

Uiterste inschrijvingsdatum 31 mei 2023 (postdatum of datum ontvangstbewijs of datum e-mail dient als bewijs).

Selectieprocedure  bestaat uit een praktische en mondelinge proef, waaruit de technische bekwaamheid, maturiteit, affiniteit en motivatie van de kandidaat voor de functie moet blijken, zal doorgaan op dinsdag 13 juni.

Bijkomende inlichtingen i.v.m. inhoud de functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure zijn terug te vinden op de website van de gemeente www. oud-heverlee.be of op de dienst personeel, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016/38 88 29, e-mail: personeel@oud-heverlee.be.