Technisch assistent wegenis en groen

Het lokaal bestuur Oud-Heverlee organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving van

Technisch assistent Wegenis en Groen (D1-D3)

Contract onbepaalde duur en vervangingsovereenkomst

De afdeling infrastructuur staat in voor de aanleg, de instandhouding, de renovatie en het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur zodat de burgers en de verschillende gemeentelijke diensten kunnen beschikken over een aangepaste, veilige en comfortabele omgeving.

De technisch assistent wegenis en groen staat in voor de wegeniswerken (incl. winterdienst) en groenonderhoud in eigen beheer onder leiding van de deskundige werken.

Tewerkstelling: in contractueel verband met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of vervangingsovereenkomst

Diploma: geen diplomavereisten

Aanbod:

 • salaris (bruto) tussen 2.276,55 € en 3.449,83 € (niveau D1-D3)
 • maaltijdcheques per gewerkte dag van 8 €
 • ecocheques 2 x 100 € per jaar
 • woon- werkverkeer: fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer
 • fiscaalvriendelijk aankopen (elektrische) fiets
 • hospitalisatieverzekering en keuze aansluiting gezinsleden
 • minimum 30 vakantiedagen
 • lidmaatschap GSD-V met tal sociale voordelen en kortingen

Wervingsreserve: de kandidaten die slagen in de bekwaamheidsproef worden opgenomen in een wervingsreserve geldig voor 3 jaar, eventueel verlengbaar met maximum 2 jaar.

 

UW kandidatuur, met duidelijke vermelding van de beoogde functie , vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en het vereiste diploma kan als volgt:

 • overhandigd worden op het secretariaat van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee, waar u een ontvangstbewijs zult ontvangen
 • per post verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee
 • onlineformulier via website www.oud-heverlee.be
 • via e-mail met ontvangstmelding en leesbevestiging, met een uitgebreid curriculum vitae als bijlage, naar volgend e-mailadres: kandidatuur@oud-heverlee.be

Uiterste inschrijvingsdatum:  17 mei 2023 (postdatum of datum ontvangstbewijs of datum e-mail dient als bewijs).

Selectieprocedure die bestaat uit een praktische en mondelinge proef, waaruit de technische bekwaamheid, maturiteit, affiniteit en motivatie van de kandidaat voor de functie moet blijken zal doorgaan op dinsdag 23 mei vanaf 17u.

Bijkomende inlichtingen i.v.m. inhoud de functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure zijn terug te vinden op de website van de gemeente www. oud-heverlee.be of op de dienst personeel, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016/38 88 29, e-mail: personeel@oud-heverlee.be.