Taskforce kwetsbare gezinnen opgericht

Gepubliceerd op  vr 24 apr 2020
De Vlaamse Regering besliste om een taskforce kwetsbare gezinnen op te richten. Ze kiest daarmee voor een constructieve dialoog met de kwetsbare groepen in de samenleving en wilt zo ook de komende periode kort op de bal kunnen spelen.

In de eerste weken van deze COVID19-crisis nam de Vlaamse regering snel een aantal noodmaatregelen om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare gezinnen in Vlaanderen extra bescherming kregen. Denk hierbij aan ondersteunende maatregelen voor de sociale economie, het opschorten van afsluitingen van energie of uithuiszettingen, het voorzien van opvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, gratis opvang tijdens de paasvakantie, tegemoetkoming voor water en energie bij tijdelijke werkloosheid, …

Daarnaast werden in nauw contacten met het werkveld, richtlijnen opgesteld om de werkingen op een veilige, aangepaste manier te laten verlopen en werd hulp- en dienstverlening gegarandeerd via de beschikbare kanalen zoals telefoon, chat, mail …

Jammer genoeg ligt de crisis nog niet achter ons. Integendeel, zeker voor kwetsbare groepen bestaat het gevaar dat gevolgen op allerlei levensdomeinen nog lang zullen doorwerken. 

De taskforce start volgende week en heeft volgende doelstellingen: 

  • detecteren van problemen op het terrein 
  • monitoring van de situatie bij kwetsbare groepen 
  • informatiedoorstroming vanuit beleid naar middenveld en mensen in een kwetsbare positie 
  • knelpunten bespreken en afspraken maken over mogelijke acties 
  • voorstellen tot afstemming met de andere beleidsniveaus 
  • bekend maken van de genomen acties door de Vlaamse Regering 
  • voorbereiden relance 

 Bekijk het volledige nieuwsbericht op de website van Zorg en Gezondheid.