Tarieven huishoudelijk afval inzameling van gewoon huisvuil, gft en pmd

Er wordt in de gemeente een contantbelasting gevestigd voor de huis-aan-huis inzameling
van het huishoudelijk afval, het GFT, de PMD, papier en karton en het grofvuil (en het met deze afvalstoffen vergelijkbaar bedrijfsafval).