Stopgezet – Hemelwaterinstallaties en infiltratievoorziening subsidie

Om hergebruik van hemelwater te stimuleren verleende de gemeente sinds 2008 een subsidie voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen aan de inwoners. Omdat Fluvius vanaf 1 januari 2023 een uniform en vernieuwd premiestelsel voor rationeel watergebruik invoert, stopt de gemeente met de oude gemeentelijke subsidies voor het plaatsen van hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen. En gaat de gemeente over naar het nieuwe stelsel van Fluvius met aanvullende gemeentelijke premies om het subsidieniveau ongewijzigd te houden.

Terwijl het subsidieniveau ongewijzigd blijft, wordt het systeem eenvoudiger. Je hoeft de premie maar één keer te vragen bij Fluvius. Lees meer hier.

Heb je al voor deze stopzetting een gemeentelijke subsidie voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen gevraagd? Dan is nog het oude subsidiereglement van toepassing.

Aanvragen gedaan in 2022 waarvan de controle der uitvoering nog niet in 2022 kon gebeuren, vallen onder toepassingsgebied van het nieuwe systeem.