Steenmarters

Steenmarters kunnen kabels in auto's kapotbijten, ze kunnen op zolders voor overlast zorgen en ze durven wel eens een kippenhok binnendringen. Gelukkig zijn er oplossingen voor elk van deze problemen. 

Stappenplan bij marters in huis

  • Stap 1. Nagaan of er steenmarters in huis zijn. Ook andere dieren kunnen lawaai maken op zolder. Zoek naar de typische sporen van steenmarter.
  • Stap 2. Zoek de ingangen langs waar de marter binnenkomt. Vooraleer u een steenmarter kan verjagen, moet u weten waarlangs hij naar binnenkomt. Openingen die groter zijn dan 5 cm diameter of spleten van meer dan 4 cm breed kunnen als toegang gebruikt worden door steenmarters.
  • Stap 3. Zorg dat het dier niet meer binnen kan. Sluit alle toegangen af, met uitzondering van de meest gebruikte toegang. Gebruik daarbij materiaal waar steenmarters niet door kunnen (bv. stevig gaas met mazen van 3 cm en draaddikte van minstens 1,45 mm) en maak het stevig vast. Plaats in de overblijvende toegang een prop papier en controleer op die manier wanneer de steenmarter het gebouw verlaat. Sluit dan meteen de laatste opening af.
  • Stap 4. Optioneel: zorg voor een nieuwe woonst voor de steenmarter.

Enkele maatregelen tegen steenmarters in de auto

  • Als marters niet bij de auto kunnen, kunnen ze ook geen schade aanbrengen. Parkeer de auto in een goed afgesloten garage.
  • Als de marter niet in de motorruimte kan, dan kan hij er ook geen schade veroorzaken. Laat alle toegangen afsluiten (bijvoorbeeld met een draadrooster) of laat de kwetsbare kabels en leidingen met stevige kabelgoten of -hulzen beschermen. Sommige automerken ontwikkelen speciale marterkits die de auto ontoegankelijk maken. 
  • Laat een stroomstootsysteem plaatsen, waardoor de steenmarter een (onschadelijke) elektrische schok voelt wanneer hij in de motorruimte kruipt.

Steenmarters in de tuin

Een goed afsluitbaar nachthok is de goedkoopste oplossing om je pluimvee en hun eieren te beschermen. Je kan je dieren ook binnen een ren houden. Voorzie hiervoor een degelijke afsluiting. 

Steenmarters (maar ook loslopende honden of katten) durven andere dieren uit je tuin roven, zoals konijnen, cavia’s, hamsters … Bescherm je dieren door ze in een goed afgesloten ren of hok te plaatsen.

Vangen of bejagen helpt niet

Steenmarters vangen of doden is wettelijk niet toegestaan. Om overlast te vermijden is het ook nutteloos om steenmarters te vangen of te doden, omdat er algauw een andere steenmarter in de plaats kan komen.

Relevante producten