Sociale correctie DifTar

Gepubliceerd op  wo 20 nov 2019
Voor inwoners die om medische redenen bv. urinaire incontinentie, stoma, peritoneale dialyse of andere aandoeningen die door hun aard een verhoogde afvalproductie tot gevolg hebben kent de gemeente per aansluitpunt een tegoed van 50,00 euro per jaar toe op de DifTar-rekening van Ecowerf.

Inwoners die tot de doelgroep behoren dienen een aanvraag tot tussenkomst in bij het OCMW aan de hand van een aanvraagformulier en een recent medisch attest dat aantoont dat hun aandoening een aanzienlijke hoeveelheid extra huisvuil tot gevolg heeft.

Deze aanvraag dient jaarlijks hernieuwd te worden dus als u in 2019 een aanvraag deed dient u dit voor 2020 opnieuw te doen met een recent medisch attest

Lees meer.

Contact & openingsuren

OCMW algemeen

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 38 88 80
Fax
016 38 88 89
E-mail
info@ocmw.oud-heverlee.be

De maatschappelijk assistenten van de sociale dienst en het seniorenloket werken enkel op afspraak.

Een afspraak kan op werkdagen tijdens de kantooruren en op dinsdagavond tot 19.00 uur.

Meer openingsuren