Sociaal educatieve toelage 2018

Gepubliceerd op  ma 22 okt 2018
Zoals de vorige jaren zal het OCMW een premie toekennen aan gezinnen of alleenstaanden met schoolgaande kinderen indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  • De kinderen moeten gedomicilieerd zijn bij de aanvrager in Oud-Heverlee
  • Het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van 2 jaar geleden mag niet hoger zijn dan 18.730,66 euro. Voor ieder kind ten laste mag hierbij 3.467,55 euro gevoegd worden.

Bijvoorbeeld: u hebt 3 kinderen ten laste, waarvan er 2 schoolgaand zijn. U hebt recht op de premie indien het (gezamenlijk belastbaar) inkomen lager is dan 29.133,31 euro (18.730,66 euro + (3x 3.467,55 euro) ).

Indien uw inkomen sedert 2016 gedaald is, wordt rekening gehouden met uw huidig inkomen. Vergeet dit niet te melden op uw aanvraagformulier en de bewijzen toe te voegen.

Voor de berekening van het aantal personen ten laste wordt rekening gehouden met de gezinstoestand op 1 september 2018.

 

Hoe vraagt u deze premie aan ?

 

  • U vult een aanvraagformulier in, te bekomen op het OCMW of in bijlage op deze website (www.oud-heverlee.be/product/208/sociaal-educatieve-toelage ).
  • Daarbij voegt u het aanslagbiljet betreffende de inkomsten van 2 jaar geleden van alle meerderjarige inwonende gezinsleden (inkomstenjaar 2016 – aanslagjaar 2017).
  • U vraagt een bewijs van inschrijving in de school van de kinderen.

Dit alles dient u uiterlijk op 31 december 2018 in bij het OCMW van Oud-Heverlee.

De premie bedraagt:

  • - 30,00 euro voor een kind in het kleuteronderwijs
  • - 40,00 euro voor een kind in het lager onderwijs
  • - 75,00 euro voor een kind in het middelbaar onderwijs
  • - 100,00 euro voor een kind in het hoger onderwijs

Contactpersoon Britt Christiaens

Contact & openingsuren

OCMW - Sociale dienst

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
016 388890
E-mail
socialedienst@ocmw.oud-heverlee.be

Vandaag

open van 9 - 11 uur

Vrijdag enkel op afspraak.

Meer openingsuren