School- of studietoelage

Gaat uw kind naar school?

Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dit kan vanaf de kleuterschool tot aan de hogeschool en universiteit. U komt vlugger in aanmerking dan u denkt.

Uw aanvraag indienen kan van 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019.

Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden waaraan u moet voldoen om een toelage te krijgen.

 

U mag een aanvraag doen voor leerlingen die voltijds les volgen aan een erkende onderwijsinstelling en voldoende aanwezig zijn:

  • kleuterschool
  • lagere school
  • secundaire school
  • centrum voor deeltijds onderwijs
  • syntra-opleiding (enkel voor de leertijd)
  • hogeschool
  • universiteit

Voor hoger onderwijs geldt de voorwaarde dat studenten een diplomacontract moeten hebben voor een erkende en financierbare opleiding bij een erkende onderwijsinstelling. Daarnaast moet de student ook voldoende studietoelagekrediet hebben.

 

Het gezinsinkomen

De grootte van uw gezinsinkomen - uw loon, werkloosheidsuitkering, ziektevergoeding, enz. - bepaalt of u in aanmerking komt voor een studietoelage. Let op: hierbij wordt ook gekeken naar de personen die u ten laste hebt op 31 december 2018.

De personen ten laste in uw gezin worden uitgedrukt in punten.

Hoe meer punten, hoe hoger uw inkomen mag zijn.

 

Aantal punten in het gezin Maximum inkomen in euro
0 17.845,86
1 26.356,47
2 33.019,28
3 38.338,43
4 44.105,48
5 51.216,27
6 56.031,46
7 58.607,07
8 61.182,64
9 63.814,15
10 66.613,71

 

Kadastraal Inkomen

Met het kadastraal inkomen van uw eigen woning wordt geen rekening gehouden. Het kadastraal inkomen van andere eigendommen wordt wel in aanmerking genomen.

 

Al de voorwaarden kan u terugvinden op www.studietoelagen.be of bel 1700.

 

Hoe aanvragen ?

U kan met 1 formulier een aanvraag doen voor alle kinderen uit uw gezin.

 

Online

Een online aanvraag indienen gaat snel. Surf naar www.studietoelagen.be en volg de instructies op het scherm. Sommige gegevens zijn al ingevuld, u hoeft ze alleen maar na te kijken.

Om zelf een aanvraag online in te dienen hebt u een computer met kaartlezer, uw elektronische identiteitskaart en uw pincode nodig.

Het OCMW kan voor u een online aanvraag indienen, zelfs als u de pincode van uw identiteitskaart niet kent.

 

Op papier

U kan het aanvraagformulier downloaden en printen via www.studietoelagen.be of verkrijgen via het secretariaat van de school van uw kind