Seniorenraad

Deze adviesraad heeft als opdracht het gemeentelijk beleid te adviseren omtrent de aangelegenheden, die de senioren aanbelangen en nuttige initiatieven uit te werken ter bevordering van het gemeenschapsleven van de senioren.

Advies wordt uitgebracht op verzoek van de gemeenteraad, het schepencollege of het OCMW, maar kan ook op eigen initiatief gebeuren, wat dikwijls het geval is.

Als voorwaarde voor de leeftijd wordt gesteld dat u minstens 55 jaar moet zijn.

In de bijlage onderaan kan u de brochure van de seniorenadviesraad raadplegen.