Sanering site OC Blanden

Gepubliceerd op  do 10 okt 2019
Sinds augustus 2019 is de voorbereiding van de bodemsanering van de historische bodemverontreiniging op de site van het OC Blanden gestart.

Op deze locatie stond vroeger een wasserij. Deze activiteit heeft een verontreiniging met vluchtige chloorwaterstoffen in de bodem en het grondwater veroorzaakt. Via proefboringen werd in een eerste fase deze vervuiling in kaart gebracht. 

In augustus werden, als eerste fase van de bodemsanering, de filters geplaatst om deze vervuiling te saneren. Hierbij werden eveneens luchtmetingen uitgevoerd. Tijdens een eerste luchtmeting begin september bleek plots een verhoogde waarde van vluchtige chloorwaterstoffen in de binnenlucht op één locatie in het OC Blanden.

Bijkomende metingen moeten de situatie meer in detail in kaart brengen. Op diverse locaties binnen het gebouw werden directe metingen uitgevoerd en werden staalnames voor analyse genomen van de binnenlucht. Via deze eerste metingen werden concentraties vastgesteld met een overschrijding van de interventiewaarde uit het “Binnenmilieubesluit voor leeflucht”.

De interventiewaarde is een kwaliteitsnorm bepaald voor een continue levenslange blootstelling, en betekent zeker niet dat er een onmiddellijk of acuut gezondheidsrisico aanwezig is wanneer deze overschreden wordt. Er is wel een noodzaak om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren via het nemen van één of meerdere doelgerichte acties.

Een eerste actie hierbij is de uitvoering van de bodemsanering. De bodemsanering heeft onder andere tot doel om de uitdamping van de verontreiniging vanuit de bodem naar de binnenlucht te verwijderen en zo de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren. De opstart van de effectieve sanering is voorzien in de 1ste helft van november. Bijkomende acties, zoals een doorgedreven ventilatiestudie, zijn eveneens voorzien.

Het resultaat van deze acties zal via nieuwe metingen en analyses opgevolgd worden.

In afwachting van deze resultaten, besluit het schepencollege het OC tijdelijk niet te laten gebruiken tot 20 december 2019. Het betreft een preventieve maatregel. Er is nooit gevaar geweest voor de gezondheid.

De gemeente volgt de situatie zeer nabij op, in samenwerking met OVAM, het studiebureau dat de werken uitvoert en de bedrijfsgeneeskundige dienst van de gemeente. 

Met vragen kan u terecht bij Marijke Pertz, algemeen directeur Oud-Heverlee via marijke.pertz@oud-heverlee.be of telefonisch op 016 38 88 11.