Infomarkt 18 februari RUP “Sint-Annaveld”

Gepubliceerd op  do 10 jan 2019
Het ontwerp van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Sint-Annaveld”, wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen van 11 januari 2019 tot en met 11 maart 2019. Op maandag 18 februari om 20.00 uur is er in de raadzaal van het gemeentehuis een infomarkt.

Na een korte presentatie van het RUP zal er mogelijkheid zijn tot vraagstelling aan de ontwerpers (Sweco). Het plan wordt tentoongesteld en vragen kunnen rechtstreeks aan de vertegenwoordigers van het studiebureau en de gemeente worden gesteld.

 

De verschillende plannen (grafisch plan, plan feitelijke toestand en juridische toestand), de toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften kunnen digitaal worden geraadpleegd via volgende link:

https://www.oud-heverlee.be/bekendmakingen/detail/306/ruimtelijk-uitvoeringsplan-sint-annaveld

 

 

Bericht van openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van 1 september 2009 en latere wijzigingen, inzake de organisatie van de ruimtelijke ordening, maakt aan de bevolking bekend dat het RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) “Sint-Annaveld”, bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een MER-screeningsnota met bijhorende beslissing van de dienst MER, het plan met weergave van de feitelijke en juridische toestand en het grafisch plan, voorlopig werd aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 4 december 2018.
Het ontwerp van het RUP “Sint-Annaveld”, wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen van 11 januari 2019 tot en met 11 maart 2019.

Het RUP “Sint-Annaveld” ligt gedurende deze periode ter inzage op de gemeente Oud-Heverlee, balie wonen, Gemeentestraat 10 (eerste verdieping) te 3054 Oud-Heverlee (Vaalbeek) tijdens de openingsuren (ma-woe-vr: 9u-12u30, dinsdag: 13u30-20u en woe: 13u30-15u30).
Al wie omtrent dit ontwerp bezwaren of opmerkingen heeft, kan deze overmaken aan de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) t.a.v. de voorzitter, per adres Dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee.

De bezwaren kunnen uiterlijk tot en met 11 maart 2019 per aangetekende zending worden verstuurd of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs tijdens de openingsuren van balie wonen.

Een hoorzitting/informatievergadering zal nog worden ingepland tijdens de duur van het openbaar onderzoek en zal aangekondigd worden op de gemeentelijke website:www.oud-heverlee.be.

Oud-Heverlee, 3 januari 2019.

Contact & openingsuren

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 38 88 70
Fax
016 38 88 09
E-mail
ruimtelijke.ordening@oud-heverlee.be

Vandaag

open van 9 - 12.30 uur

Morgen

open van 13.30 - 20 uur

Wenst u een afspraak, neem dan rechtstreeks contact op met de betrokken dienst.

Meer openingsuren