Afvalcontainers huisvuil

De inzameling van huisvuil en GFT gebeurt 2-wekelijks, in een grijze/groene container. Deze containers zijn voorzien van een chip. Hierdoor verloopt de afrekening van uw afval volledig automatisch via uw persoonlijke DifTar-rekening. Deze kan u online raadplegen.

Via het e-loket, of bij de dienst Milieu op het gemeentehuis, kan u

  • als nieuwe inwoner afvalcontainers aanvragen
  • bijkomende afvalcontainers aanvragen
  • omwisselingen naar een ander type container aanvragen

Voor het opzeggen van uw afvalcontainers stuurt u een mail naar milieu@oud-heverlee.be met vermelding van uw naam, adres en de reden van opzegging.

Prijzen 

Container

Aanbiedingsprijs 

(per aanbieding)

Prijs

(per kg)

Huur

(per maand)

Huur

(KMO)

40 liter 0,55 euro 0,28 euro 0,84 euro
120 liter
(meest gangbaar)
0,55 euro 0,28 euro 0,84 euro 1,84 euro
240 liter 1,10 euro 0,28 euro 1,66 euro 2,47 euro
1.100 liter 5,59 euro 0,28 euro 4,58 euro 7,07 euro

Meer details: https://www.ecowerf.be/diftar-ophaling-huisvuil-en-gft

Voor meer informatie over het DifTar systeem kan u contact opnemen met EcoWerf via het gratis nummer 0800/97 0 97.