Reguliere huisartsenzorg start terug op

Gepubliceerd op  di 05 mei 2020
De huisartspraktijken gaan stilaan hun gewone werking hernemen. Dit moet echter gebeuren onder veilige omstandigheden, zowel voor de arts als voor de patiënt.

Het veilig heropstarten van de zorg in de huisartsenpraktijk heeft als doel de noodzakelijke zorg te verlenen aan chronische patiënten, een antwoord te bieden op acute zorgvragen en te vermijden dat patiënten zich uit angst voor COVID-19-besmetting niet tot hun huisarts zouden wenden en daardoor essentiële zorg uitstellen. De zorg waarvoor je vóór het coronatijdperk een arts zou raadplegen, mag je zeker niet uitstellen. Twijfel niet om op raadpleging te gaan of om een huisbezoek te vragen.

Dit moet echter gebeuren onder veilige omstandigheden, zowel voor de arts als voor de patiënt. 

  • Draag een mondmasker of een gelijkaardige mondbedekking bij jouw bezoek aan de arts.
  • Als je symptomen vertoont zoals koorts, spierpijn, keelpijn, neusloop… dan ben je mogelijk besmet met COVID-19. Neem dan altijd eerst telefonisch contact op met de arts. De patiëntenstromen worden immers apart gehouden; mensen met een mogelijke corona-infectie komen niet in dezelfde ruimtes als de andere patiënten.
  • Kom alleen. Een kind wordt begeleid door 1 ouder, een oudere persoon mag 1 begeleider meebrengen.
  • Betaal liefst met Bancontact. 

Het is de bedoeling om in het kader van de exit-strategie de bevolking uitgebreider te gaan testen op het COVID-19 virus. Er is voorlopig nog niet voldoende testmateriaal om iedereen te testen. Vanaf 4 mei kunnen in principe alle mensen die klachten hebben die mogelijks wijzen op een COVID-19 infectie, getest worden maar het is àltijd de arts die bepaalt of een patiënt al dan niet getest wordt.

Ook in de triageposten worden enkel mensen getest die symptomen van COVID-19 vertonen.