Rechtspositieregeling, arbeidsreglement personeel en organogram