Ratten

De beste manier om ratten te bestrijden is preventie: het beperken van voedsel, beschutting en water.

Neem daarom volgende preventieve maatregelen:

  • Zorg er ook voor dat ratten uw huis niet binnen geraken. Dicht openingen die als ingang kunnen dienen.
  • Voedsel lokt ratten, zowel in huis als buiten. Sluit voedselvoorraden en bewaarplaatsen van groenten goed af, laat geen etensresten rondslingeren en verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken.
  • Breng tuinafval en keukenafval naar de composthoop. Op de composthoop hoort geen gekookt eten of vlees want dat trekt net muizen en ratten aan.
  • Voeder kippen of andere huisdieren 's morgens spaarzaam. Vermijd langdurige voederopslag door de oudste voorraad eerst te gebruiken en stapel verpakte veevoeders en ander materiaal los van de muren en de grond.
  • Ruim mogelijke schuilmogelijkheden op (houtopslag, rommel, …).
  • Katten en heel wat honden (Fox Terriër) jagen graag op ratten.
  • Hang nestkastjes op voor roofvogels zoals torenvalken en uilen (landelijk gebied). Dat zijn de natuurlijke vijanden van ratten. Zij houden de rattenpopulatie mee onder controle.

Hebt u toch nog last van ratten? Plaats dan bij voorkeur een val of klem. Bevuil de klem niet met mensengeur, door uw handen in te wrijven met aarde of handschoenen te dragen.

Overlast door ratten naast waterlopen, kan u melden aan het meldpunt ratten Vlaams-Brabant via 016 26 77 90 of meldpuntratten@vlaamsbrabant.be.

 Bij zware overlast door ratten op andere locaties kan u contact opnemen met de milieudienst.

Relevante producten