Proefproject Brainestraat

Gepubliceerd op  vr 06 sep 2019
Het proefproject met de verkeersfilter in de Brainestraat lokt uiteenlopende reacties uit. Dit proefproject kadert in het gemeentelijk mobiliteitsplan, dat een onderscheid maakt tussen de verschillende wegen.

Via deze categorisering van wegen, maakt het mobiliteitsplan een onderscheid tussen verbindingswegen zoals de Maurits-Noestraat/Onze-Lieve-Vrouwstraat, uitgerust voor doorgaand verkeer, en lokale wegen zoals de Brainestraat, hoofdzakelijk gericht op een verblijfsfunctie en bestemmingsverkeer. Het beleidsplan van de gemeente vertrekt in lijn met de Vlaamse visie van het STOP principe: Stappen-Trappen-Openbaar vervoer-Personenwagens. De creatie van leefbuurten past hier in. Initiatieven die dit principe uitdragen willen we verkennen en versterken. 

Begin 2018 bleek uit metingen dat er een reëel probleem is van sluipverkeer in de Brainestraat, een lokale weg type 3. We registreren hier driemaal meer verplaatsingen dan wat gangbaar is voor een dergelijk type weg. Bovendien blijkt dat 20% van de bestuurders te snel rijdt. Het bestuur ging dan ook al in juni 2018 in gesprek met de inwoners om te zoeken naar een gepaste oplossing. De verkeersdienst van de politie werd hierbij nauw betrokken en heeft verschillende scenario’s onderzocht. In deze analyse kwamen ook andere knelpunten aan bod:

- Na het inrijden van de Brainestraat komende van de Naamsesteenweg wordt de bestuurder onmiddellijk geconfronteerd met het kruispunt Brainestraat/Kloosterweg. Op dit kruispunt wordt de voorrang geregeld door een voorrang van rechts. Bestuurders komen de Brainestraat echter ingereden aan relatief hoge snelheid en negeren systematisch deze voorrang van rechts, wat tot zeer gevaarlijke situaties leidt, niet enkel voor de inwoners van de Kloosterstraat maar ook voor de gebruikers van La Foresta.

- Ook wordt door het instellen van de verkeersfilter in de Brainestraat, een conflictluw kruispunt gecreeërd voor de fietsers die zich op het bovenlokaal functioneel netwerk bevinden op de Naamsesteenweg.

Het bestuur heeft met de inwoners en de politie de verschillende mogelijke maatregelen afgewogen, en besloot om het huidige scenario met verkeersfilter als proefproject in te voeren voor een periode van drie maanden. Deze maatregel moet de kans krijgen om een wijziging in het verkeerspatroon te bewerkstelligen. Een zekere hinder, zeker in de aanvangsfase, was dan ook zeker te verwachten. Gelet op de vaststelling van de voorbije dagen, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om versneld een eerste, tussentijdse evaluatie van deze proefopstelling te doen begin oktober. Momenteel gebeuren de nodige verkeersmetingen om deze analyse zo objectief mogelijk te onderbouwen. 

Voor vragen en opmerkingen kan u contact opnemen met de dienst mobiliteit via mobiliteit@oud-heverlee.be.

Contact & openingsuren

Mobiliteit

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 38 88 60
E-mail
mobiliteit@oud-heverlee.be

Vandaag

gesloten

Morgen

open van 9 - 12.30 uur

Wenst u een afspraak, neem dan rechtstreeks contact op met de betrokken dienst.

Meer openingsuren