Proefopstelling Brainestraat rondt af

Gepubliceerd op  vr 11 okt 2019
Van 1 september tot 14 oktober liep er een proefproject waarbij de Brainestraat werd afgesloten voor het doorgaand verkeer net voor het kruispunt met de Kloosterweg, komende van de Onze-Lieve-Vrouwstraat.

De Kloosterweg was dan enkel nog toegankelijk vanuit de Naamsesteenweg. De Brainestraat en de Kloosterweg werden ook 30 km/u straten.

Het gemeentebestuur besloot om de oorspronkelijke looptijd van deze proefopstelling (12 weken) terug te brengen naar zes weken. Deze periode liet toe om via diverse metingen informatie te verzamelen over de impact van deze maatregel.

Op maandag 14 oktober zal deze proefopstelling in de loop van de voormiddag beëindigd worden. De komende maanden zal het project grondig geëvalueerd worden. Voorlopig keren we terug naar de vroegere situatie.

Vanwaar deze proefopstelling ?

Het proefproject kaderde in het bestaande gemeentelijk mobiliteitsplan, dat een onderscheid maakt tussen verbindingswegen enerzijds, uitgerust voor doorgaand verkeer en lokale wegen, hoofdzakelijk gericht op bestemmingsverkeer en verblijfsfunctie. Het beleidsplan van de gemeente vertrekt in lijn met de Vlaamse visie van het STOP principe: Stappen-Trappen-Openbaar vervoer-Personenwagens. De creatie van leefbuurten past hier in. Initiatieven die dit principe uitdragen willen we verkennen en versterken. 

Begin 2018 bleek uit metingen dat de verhouding tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer in de Brainestraat niet strookt met wat je kan verwachten in een lokale weg type 3 (drie maal meer verkeer). Bovendien bleek dat 20% van de bestuurders te snel rijdt. Het bestuur ging dan ook al in juni 2018 in gesprek met de inwoners om te zoeken naar een gepaste oplossing. De verkeersdienst van de politie bracht in zijn analyse ook nog andere knelpunten inzake verkeersveiligheid onder de aandacht, waar de proefopstelling een antwoord op probeert te bieden:

  • Na het inrijden van de Brainestraat komende van de Naamsesteenweg wordt de bestuurder onmiddellijk geconfronteerd met het kruispunt Brainestraat/Kloosterweg. Op dit kruispunt wordt de voorrang geregeld door een voorrang van rechts. Bestuurders komen de Brainestraat echter ingereden aan relatief hoge snelheid en negeren systematisch deze voorrang van rechts, wat tot zeer gevaarlijke situaties leidt, niet enkel voor de inwoners van de Kloosterstraat maar ook voor de gebruikers van La Foresta.
  • Ook wordt door het instellen van de verkeersfilter in de Brainestraat, een conflictluw kruispunt gecreeërd voor de fietsers die zich op het bovenlokaal functioneel netwerk bevinden op de Naamsesteenweg.

Hoe zal de evaluatie nu verder verlopen ?

Bij de evaluatie zullen we ons baseren op het verzamelde cijfermateriaal en rekening houden met alle signalen van inwoners, positieve en negatieve. We zullen op verschillende manieren in volle transparantie in dialoog gaan over de resultaten. De verkeersraad, de politie en natuurlijk onze eigen dienst mobiliteit zullen nauw betrokken worden. Daarnaast zullen we in een burgerpanel inwoners uit de betrokken straten samen in dialoog brengen. 

  • De resultaten worden besproken in een gemeenteraadscommissie op 7 november.
  • In een infovergadering op 25 november (om 20.00 uur in het gemeentehuis) zullen we ook aan alle inwoners toelichting geven bij de resultaten van de proefopstelling en hen uitnodigen om in kleine groepjes mee te denken over de resultaten.

Een eventuele volgende opstelling valt ten vroegste begin 2020 te verwachten. Voor de start van een nieuwe opstelling zullen we breed informeren. 

U kan uw bevindingen ook nog steeds doorgeven via mobiliteit@oud-heverlee.be of telefonisch op 016 38 88 64.

Contact & openingsuren

Mobiliteit

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 38 88 60
E-mail
mobiliteit@oud-heverlee.be

Vandaag

gesloten

Morgen

gesloten

Wenst u een afspraak, neem dan rechtstreeks contact op met de betrokken dienst.

Meer openingsuren