Maatregelen voor bedrijven in moeilijkheden door Corona-virus

De verschillende overheden treffen een hele reeks steunmaatregelen om de zelfstandigen, ondernemers en hun personeel zo goed mogelijk te beschermen.
Hieronder vindt u een overzicht van de reeds getroffen maatregelen.

FEDERAAL

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
  https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0
 2. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd
  De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
  https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm
 4. Uitstel van betaling btw en belastingen voor ondernemingen
  https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
  https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
 6. Betalingsplan personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting
  https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
 7. Vermindering voorafbetalingen voor zelfstandigen
  https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
  https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
 9. Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
  https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
 10. Flexibiliteit bij uitvoering van federale overheidsopdrachten
  Aanvragen tegen uiterlijk 30 juni 2020. Meer informatie hier.

VLAAMS GEWEST

 1. Crisiswaarborg voor overbruggingskredieten voor bestaande schulden van ondernemingen, vrije beroepen en zelfstandigen 
  https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding
 2. Hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen getroffen door de coronamaatregelen. Aanvraag mogelijk vanaf vrijdag 27 maart 2020 via www.vlaio.be/coronahinderpremie 
 3. Flexibiliteit in voorwaarden voor steunmaatregelen en subsidies: ondernemingen die het door de crisis moeilijk krijgen om de termijnen voor bepaalde VLAIO-subsidies na te komen, kunnen met het agentschap overleggen om een eventuele verlenging aan te vragen.
 4. Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van corona.
  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge
 5. Uitstel betaling onroerende voorheffing
  https://www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing
 6. Compensatiepremie ondernemers
  https://vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

Meer info: contacteer het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen via 0800 20 555 of info@vlaio.be 

Voor de volledigheid geven we u nog enkele linken van websites mee, waar u up to date info kan vinden over de ondersteuningsmaatregelen:

Meer info over ‘detailhandel op het internet’, voor handelaars die niet bij de pakken willen blijven zitten en online hun activiteiten verder wensen te zetten, kan u raadplegen via https://www.hetinternetookuwzaak.be/corona

We wensen u allen veel moed en doorzetting in deze moeilijke periode.