Recyclagepark

Op het recyclagepark kan u terecht met heel veel soorten afval. U vindt de detailinformatie op de afvalkalender.

Adres

Bierbeekstraat 8B, Blanden

Openingsuren

dinsdag tot vrijdag van 12.30 tot 19.30 uur
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Voor de sluitingsdagen raadpleeg de afvalkalender.

 

Hoe werkt het?

Op 7 mei 2013 werd het recyclagepark betalend d.m.v. knipkaarten. De prijs voor de aanvoer zal berekend worden op basis van de wijze waarop u het afval aanbrengt op het recyclagepark. Hierbij worden dezelfde tarieven gehanteerd als in alle recyclageparken van Ecowerf die werken met diftar op basis van volume. Op die manier kan ook hier gewerkt worden aan de vermindering van de afvalberg en een eerlijke verdeling van de werkingskosten.

Om afvaltoerisme tegen te gaan, wordt het park tevens afgesloten d.m.v. slagbomen. Wie toegang tot het containerpark wenst te krijgen, zal zich als inwoner moeten identificeren (vb. met behulp van een identiteitskaart, inschrijvingsbewijs wagen, kleefvignet mutualiteit,…). Nieuwe inwoners, bewoners van een tweede verblijf en ondernemingen uit Oud-Heverlee die vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wensen aan te bieden, kunnen een document aanvragen bij de milieudienst van de gemeente om zich kenbaar te maken.

Per aanbieding te voet, met te fiets of per personenwagen, betaalt u 2,50 euro. Bij een aanbieding per personenwagen met aanhangwagen (max. 2 m³), dient 7,50 euro betaald te worden en per bestelwagen/bedrijfswagen (max. 4 m³) 20,00 euro. Voor grof vuil dient hier bovenop nog eens betaald te worden.
Brengt u echter uitsluitend zachte plastics in roze zakken, KGA (afvalolie, frituurvet, kaarsvet, batterijen, lampen, …), AEEA (afgedankte elektrische en elektronische Apparaten) kurk en/of asbestcement (eterniet), dan is de toegang gratis.
Klik hier voor meer informatie.

Betalen kan enkel met behulp van knipkaarten van 10,00 euro. Deze kaarten zijn verkrijgbaar aan de balie wonen en tevens in volgende winkels: Total Fina tankstation, Drankwinkel Feyaerts, Proxy Delhaize, Dranken Schroeders, krantenwinkel 't Roddelkot, tuincentrum Michaux en Den Bakker.

Voor heel wat afval kan u echter ook elders terecht: herbruikbare goederen kan u brengen of laten ophalen door de kringwinkel, textiel kan u kwijt in een textielcontainer, glazen flessen, bokalen en flacons kan u naar de glasbollen brengen en papier, karton, pmd, gft, grofvuil, snoeihout en oude metalen kunnen meegegeven worden met de inzameling huis aan huis.

Hiernaast kan u best proberen om onnodig afval zo veel mogelijk te vermijden. Zo kan een antireclamesticker al heel wat ongewenst papier vermijden en kan groenafval gecomposteerd worden. Verpakkingsafval kan vermeden worden door navulbare verpakkingen, onverpakte producten of het alternatief met het minste verpakkingsmateriaal te kiezen. Ook door het kiezen van duurzame en herbruikbare producten (vb. herlaadbare batterijen i.p.v. wegwerpbatterijen) wordt de afvalberg beperkt.