Recyclagepark

Op het recyclagepark kan u terecht met heel veel soorten afval. U vindt de detailinformatie op de afvalkalender.

Raadpleeg de maatregelen naar aanleiding van corona.

Adres

Bierbeekstraat 8B, Blanden

Raadpleeg hier de openingsuren.

De sluitingsdagen vind je ook in de afvalkalender.


Hoe werkt het?

Betalen kan met bancontact of met behulp van knipkaarten van 10,00 euro.

Deze kaarten zijn verkrijgbaar op volgende locaties:

  • Blanden: Total tankstation
  • Haasrode: J&J Drinks, Spar + bibliotheek 
  • Oud-Heverlee: drankwinkel Schroeders + bibliotheek 
  • Sint-Joris-Weert: tuincentrum Michaux, Proxy Delhaize
  • Vaalbeek: balie burgerzaken 


Per aanbieding te voet, met te fiets of per personenwagen, betaalt u 2,50 euro.

Bij een aanbieding per personenwagen met aanhangwagen (max. 2 m³), dient 7,50 euro betaald te worden en per bestelwagen/bedrijfswagen (max. 4 m³) 25,00 euro.

Voor grofvuil dient hier bovenop volgende retributie betaald te worden. Meer informatie vindt u op website van EcoWerf.

De toegang is gratis, wanneer u uitsluitend volgende fracties binnenbrengt:

  • zachte plastics in roze zakken
  • KGA (afvalolie, frituurvet, kaarsvet, batterijen, lampen, …)
  • AEEA (afgedankte elektrische en elektronische Apparaten)
  • kurk
  • asbestcement 

Klik hier voor meer informatie.

De tarieven zijn hetzelfde in alle recyclageparken van Ecowerf die werken met diftar op basis van volume. Op die manier kan ook hier gewerkt worden aan de vermindering van de afvalberg en een eerlijke verdeling van de werkingskosten.

Om afvaltoerisme tegen te gaan, wordt het park tevens afgesloten d.m.v. slagbomen. Wie toegang tot het containerpark wenst te krijgen, zal zich als inwoner moeten identificeren (vb. met behulp van een identiteitskaart, inschrijvingsbewijs wagen, kleefvignet mutualiteit,…). Nieuwe inwoners, bewoners van een tweede verblijf en ondernemingen uit Oud-Heverlee die vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wensen aan te bieden, kunnen een document aanvragen bij de milieudienst van de gemeente om zich kenbaar te maken.


Een bezoek aan het recyclagepark vermijden

Voor heel wat afval kan u echter ook elders terecht: herbruikbare goederen kan u brengen of laten ophalen door de kringwinkel, textiel kan u kwijt in een textielcontainer, glazen flessen, bokalen en flacons kan u naar de glasbollen brengen en papier, karton, pmd, gft, grofvuil, snoeihout en oude metalen kunnen meegegeven worden met de inzameling huis aan huis.

Hiernaast kan u best proberen om onnodig afval zo veel mogelijk te vermijden. Zo kan een antireclamesticker al heel wat ongewenst papier vermijden en kan groenafval gecomposteerd worden. Verpakkingsafval kan vermeden worden door navulbare verpakkingen, onverpakte producten of het alternatief met het minste verpakkingsmateriaal te kiezen. Ook door het kiezen van duurzame en herbruikbare producten (vb. herlaadbare batterijen i.p.v. wegwerpbatterijen) wordt de afvalberg beperkt.