Aangifte van een adreswijziging

Om een adreswijziging door te geven kunt u langsgaan bij de dienst burgerzaken van uw nieuwe gemeente, of u kan de adreswijziging via e-mail of online doorgeven.

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Bevolking van uw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven. 

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Hoe aanvragen

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig met uw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een wijkagent of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart in het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart met PIN-code nodig.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Kostprijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Wat meebrengen

Uw elektronische identiteitskaart

Meer info

Opgelet: als nieuwe inwoner moet je zelf afvalcontainers of de activatie van reeds aanwezige containers aanvragen. Dit kan online

Meer informatie vind je hier