Ontlenen van boeken, cd's, dvd's en ander bibliotheekmateriaal

 

Het uitlenen van materialen, met uitzondering van audio-visuele, is kosteloos. De uitleentermijn is 4 weken en kan eenmaal verlengd worden met nog eens 4 weken - in zoverre de materialen niet werden gereserveerd. Het aantal materialen dat tegelijkertijd op een lenerspasje kan worden uitgeleend bedraagt 5 boeken en 5 tijdschriften of strips en 2 cd’s per bibliotheek en dienen ook in de bibliotheek van ontlening terug worden bezorgd.

Leesbevordering

Personen die actief betrokken zijn bij leesbevordering kunnen maximaal 10 boeken en 5 tijdschriften of strips uitlenen. Voor de klasverantwoordelijke worden er klaskaarten aangemaakt, mits voorlegging van de leraarskaart.

 

In de openbare bibliotheek kunt u boeken, cd's, dvd's en andere bibliotheekmaterialen ontlenen.