Maatregelen voor bedrijven in moeilijkheden door Corona-virus

De verschillende overheden treffen een hele reeks steunmaatregelen om de zelfstandigen, ondernemers en hun personeel zo goed mogelijk te beschermen.
Hieronder vindt u een overzicht van de reeds getroffen maatregelen.

FEDERAAL

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
  https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0
 2. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd
  De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
  https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm
 4. Uitstel van betaling btw en belastingen voor ondernemingen
  https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
  https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
 6. Betalingsplan personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting
  https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
 7. Vermindering voorafbetalingen voor zelfstandigen
  https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
  https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
 9. Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
  https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

VLAAMS GEWEST

 1. Crisiswaarborg voor overbruggingskredieten voor bestaande schulden van ondernemingen, vrije beroepen en zelfstandigen 
  https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding
 2. Flexibiliteit in voorwaarden voor steunmaatregelen en subsidies: ondernemingen die het door de crisis moeilijk krijgen om de termijnen voor bepaalde VLAIO-subsidies na te komen, kunnen met het agentschap overleggen om een eventuele verlenging aan te vragen.
 3. Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van corona.
  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge
 4. Uitstel betaling onroerende voorheffing
  https://www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing
 5. Compensatiepremie ondernemers
  https://vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
 6. Premie ‘beschermingsmechanisme’ https://www.horecavlaanderen.be/nieuws/2020/vraag-vanaf-vandaag-de-nieuwe-premie-beschermingsmechanisme-aan?

Meer info: contacteer het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen via 0800 20 555 of info@vlaio.be 

Voor de volledigheid geven we u nog enkele linken van websites mee, waar u up to date info kan vinden over de ondersteuningsmaatregelen:

Meer info over ‘detailhandel op het internet’, voor handelaars die niet bij de pakken willen blijven zitten en online hun activiteiten verder wensen te zetten, kan u raadplegen via https://www.hetinternetookuwzaak.be/corona

We wensen u allen veel moed en doorzetting in deze moeilijke periode.