Bouwafval inleveren

Bouw- en sloopafval zijn alle afvalstoffen afkomstig van het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en constructies of van de aanleg en opbraak van wegen en verhardingen, behalve de steenachtige fractie. Bouwafval kan u naar het recyclagepark brengen.

Voorwaarden

Enkel particulieren mogen bouwafval inleveren op het recyclagepark.

Hoe aanvragen

Alle afvalfracties moet u gescheiden aanbieden:

  • Steenafval: zuivere steenslag (bv. bakstenen, steengruis ...), (gewapend) beton, versteende cement en betonnen paaltjes, ...
  • Cellenbeton: schuimbeton (bv. Ytong)
  • Gips en kalk: Gipsplaat (bv. Gyproc), kalk, gips, bezetsel,....
  • Keramiek: porselein, lavabo, toilet, hotelporselein, borden en kopjes
  • Vlak glas: venster- en serreglas, spiegelglas, gewapend glas ... 
  • Asbestcement: eternieten golfplaten, schaliën, vlakke eterniet en alle materialen met gebonden asbest (voorzichtig: vermijd het breken van dit materiaal, gebroken stukken mogen enkel verpakt (in plastic) aangeboden worden),…
  • Sloophout: onbehandeld timmerhout of planken, vezelplaten, houten meubels, houten vensterkaders, houten deuren en vensterkaders (zonder glas!),…

 Bouwafval met aarde (gemengd bouwafval):steenpuin gemengd met aarde, gestabiliseerd zand,... kan u NIET afleveren op het recyclagepark.

Weet u niet waar u met een afvalstof naartoe moet, kijk dan op de sorteerwijzer.