Erkenning van woonmaatschappijen

Wilt u een erkenning als woonmaatschappij voor sociale huisvesting? Neem dan contact op met de afdeling Woonbeleid van Wonen in Vlaanderen.

Hoe aanvragen

De erkenning heeft een zeer omvangrijke gespecialiseerde aanvraagprocedure.

Reglement

Decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen