Hinderpremie

De sluitingspremie ondersteunt kleine ondernemers die omwille van ernstige hinder door werken hun activiteiten tijdelijk dienen stop te zetten, waardoor het voortbestaan van hun zaak in het gedrang komt.

Voor wie

Hiervoor moet je je zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen sluiten. Deze premie die kan volgen op een hinderpremie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting en vraag je aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen.

Ook een beperkt aantal vrije beroepen en diensten die niet buiten de praktijkmuren of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn, kunnen een sluitingspremie aanvragen die in deze specifieke gevallen niet volgt op een hinderpremie.

Ook deze aanvraag van de sluitingspremie gebeurt online via onze webapplicatie. De aanvraag moet uiterlijk op de startdatum van de sluiting van de getroffen vestiging worden ingediend.

Voorwaarden

De sluitingspremie die kan volgen op een hinderpremie is er voor kleine ondernemingen en richt zich voornamelijk op de detail­handel (‘winkeliers’), de horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is. Andere voorwaarden zijn:

 • Maximum 9 werknemers in dienst
 • Vaste openingsuren
 • Ernstige hinder door wegenwerken:
  • de rijbaan wordt geheel of gedeeltelijk afgesloten;
  • de werken hebben een oppervlakte van meer dan 50 m2;
  • de werken duren minstens 30 opeenvolgende dagen.

Dit zijn de basisvoorwaarden voor de hinderpremie rond aanvaardbare activiteit, openingstijden en ernstige hinder. Deze gelden ook voor het toekennen van de sluitingspremie.

Hoe aanvragen

 • Je werd geselecteerd voor een hinderpremie en hebt 2000 euro ontvangen? Dan kan je ook online een sluitingspremie aanvragen via de webapplicatie van de hinderpremie. Dit kan op zijn vroegst op de startdatum van de werken, en uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode.

  Opgelet: Niet-btw-plichtige ondernemingen die een vrij beroep uitoefenen kunnen de webapplicatie niet gebruiken. Als zij een sluitingspremie wensen aan te vragen, dienen zij zich aan te melden via hinderpremie@vlaio.be.

VERVOLGSTAPPEN

De ingevulde gegevens en sluitingsperiode worden systematisch gecontroleerd en geverifieerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Bij een ongunstige beslissing over de aanvraag, stelt het agentschap de onderneming schriftelijk in kennis en motiveert de weigering.

In tegenstelling tot de hinderpremie, wordt de sluitingspremie steeds na de start van de ernstige hinder door werken toegekend.

AANVRAGEN:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie/aanvraagprocedure/je-ondervindt-ernstige-hinder-door-werken