Gemeenteraadscommissies

De raadscommissies hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden en het algemeen beleid van het gemeentebestuur te bespreken. De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar, behalve in de uitzonderingsgevallen die ook van toepassing zijn op de gemeenteraad.