Mobiliteitsplan

Het eerste gemeentelijk mobiliteitsplan dateert van 28 april 2008. 
Aangezien mobiliteit en verkeer een continu planningsproces zijn en periodieke bijsturing noodzakelijk is, besliste de gemeenteraad in 2010 om het bestaande mobiliteitsplan te verbreden en te verdiepen, conform het decreet op het mobiliteitsbeleid.
Op 28 augustus 2012 werd het nieuwe geactualiseerde mobiliteitsplan door de gemeenteraad goedgekeurd.