Planaanvraag - KLIP

Voordat u of uw aannemer werken uitvoert in de omgeving van ondergrondse leidingen, moet u eerst een planaanvraag indienen via het Kabel en Leidingen Informatie Portaal of KLIP.

Als u in de buurt van deze leidingen werken uitvoert, moet u ook een planaanvraag indienen via het KLIP.