Onkruidbeheer

Zonder pesticiden vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 mogen de openbare diensten geen vervuilende pesticiden meer gebruiken voor het beheer van alle parken, bermen, straten, …. Er is overgeschakeld op milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes zoals borstelen, vegen, gebruik van heet water en dergelijke.

Om een goed onderhoud van de begraafplaatsen ook zonder het gebruik van pesticiden naar de toekomst toe te kunnen garanderen, onderzoekt de gemeente daarom het ingroenen van (delen) van de begraafplaatsen. Het uiteindelijke doel is om in de gemeentelijke begraafplaatsen een serene, groenere en natuurlijkere sfeer te creëren.

Plantjes tussen tegels? Geen ramp! Zelfs met wat onkruid tussen de tegels, kan een straat proper zijn. Onkruid is een natuurlijke begroeiing en is dus nog altijd te verkiezen boven het gebruiken van pesticiden. Ook het onderhoud van het voetpad voor jouw huis of de berm, moet vanaf 1 januari 2015 zonder pesticiden gebeuren. Zelf pesticiden gebruiken is verboden. Houd u toch liever jouw trottoir volledig kruidvrij, borstel het dan regelmatig. Ziet u onkruid verschijnen, trek het dan gewoon uit.

Het verwijderen van onkruid zonder pesticiden, is een zeer tijdrovende taak. Het is dan ook niet zo evident om dit altijd even goed bij te houden. Mogelijk zal dit, zeker tijdens het zomerseizoen, ook af en toe in het straatbeeld merkbaar zijn.

Verbod op het gebruik van glyfosaat door particulieren

Op terreinen gebruikt door particulieren mogen vanaf 19 juli 2017 geen glyfosaathoudende pesticiden meer toegepast worden door amateurgebruikers. Professionele gebruikers zoals landbouwers en tuinaannemers mogen dit nog wel, mits ze beschikken over een fytolicentie. Zij beschikken over de nodige opleiding en uitrusting om producten met glyfosaat veilig toe te passen, waardoor de risico's voor de gezondheid en het milieu beperkt blijven.

Meer tips

Ga kijken op de website www.vmm.be/zonderisgezonder van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je vindt er praktische tips over het bestrijden van ongewenste dieren en planten, ziektes en plagen zonder pesticiden. Ook enkele eenvoudige richtlijnen die je op weg helpen om bij het ontwerp van je terrein rekening te houden met een pesticidenvrij beheer vind je hier.