Buurt- en voetwegen

De atlas der buurtwegen kan u raadplegen aan de balie wonen of via het geoloket van de provincie.

De opengestelde voetwegen staan aangeduid op het stratenplan van de gemeente, dat u aan de gemeentelijke balies kan bekomen.

Voor meer diepgaande vragen over buurt- en voetwegen (vb. wijzigingsdossiers), kan u contact opnemen met de dienst milieu.

 

 

 

Oud-Heverlee beschikt net als de meeste gemeenten over een uitgebreid netwerk van trage wegen. Deze buurt- en voetwegen hebben een duidelijk juridisch statuut, dat geregeld wordt door de Wet op de Buurtwegen. Deze wet dateert van 10 april 1841. Centraal in deze wet is het “recht van doorgang”. De buurt- en voetwegen werden tevens in de gemeentelijke atlassen der buurtwegen opgenomen. Deze atlassen werden opgesteld in de jaren 1843-1845.

De vorige decennia kwam het trage wegennetwerk algemeen onder druk te staan. Voetwegen werden ingenomen door aangelanden. Voor de steden en gemeenten was het behoud en het onderhoud van deze wegen zeker geen prioriteit.

Intussen is men gaan inzien dat deze trage wegen echter heel wat opportuniteiten bieden, zowel op functioneel als op recreatief vlak. Zij kunnen veilige verbindingswegen vormen naar de school, winkel, ontmoetingscentrum… of een aangename wandeling door de natuur mogelijk maken.

Meer fietsen en wandelen is goed voor onze conditie en draagt ook bij tot een gezondere leefomgeving. Wanneer we met z'n allen minder gebruik kunnen maken van de auto, betekent dip op termijn minder uitstoot, een gezondere lucht en meer ademruimte.

De laatste jaren voert de gemeente een beleid om het trage wegennetwerk te herwaarderen. Naast het opnieuw toegankelijk maken van “vergeten voetwegen”, houdt dit eveneens het uitvoeren van een beter onderhoud door de gemeentelijke diensten in.

Gezien het netwerk van trage wegen zeer uitgebreid is en rekening houdend met de complexiteit van sommige dossiers, werkte de gemeente aan een stappenplan waarin de prioriteiten en de doelstellingen geformuleerd werden. Hiervoor werd de gemeente bijgestaan door de provincie Vlaams-Brabant.

Inmiddels werd de heropening van meerdere zogenaamde trage wegen opgestart en zelfs voltooid. Voor de openstelling van enkele trage wegen kon de gemeente eveneens beroep doen op de financiële steun van de Vlaamse Overheid.