Kinderdagverblijf 't Dol-fijn-tje

Het gemeentelijk kinderdagverblijf 't Dol-fijn-tje is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. Sinds 1 september 2009 heeft ’t Dol-fijn-tje plaats voor 44 kinderen. 

't Dol-fijn-tje biedt kinderopvang in 6 leeftijdsgroepen aan kinderen van 6 weken tot de schoolleeftijd. Per groep is 1 begeleid(st)er verantwoordelijk voor de opgevangen kindjes. In de babygroepen trachten we niet meer dan 6 kindjes per begeleid(st)er op te nemen, in de lopergroepen 6 à 7 kindjes in de peutergroepen 10 à 12 kindjes.

De dienstverlening omvat de verzorging, de opvoedkundige begeleiding en de preventieve medische begeleiding van de opgevangen kinderen. 

Daarnaast heeft het kinderdagverblijf als voornaamste doelstelling er voor te zorgen dat uw kind zich geborgen voelt en de nodige genegenheid krijgt.
Wij vinden de dialoog en de samenwerking met u, de ouders, van het allergrootste belang. Er is dagelijks overleg via het heen- en weerboekje en jaarlijks organiseert 't Dol-fijn-tje een ouderavond. 

't Dol-fijn-tje beschikt over een team deskundige medewerkers, die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind & Gezin en de verwachtingen van het organiserend bestuur.
Tot slot streven we ernaar elk kindje individueel te benaderen, want elk kind is uniek en heeft andere eigenschappen en behoeften.

’t Dol-fijn-tje is ook bereid om kinderen op te vangen die specifieke zorgen nodig hebben.

Het kinderdagverblijf is elke werkdag open van 07.00 tot 18.00 uur.

 

Kostprijs

Het bedrag dat u voor de opvang van uw kind(eren) dient te betalen, is afhankelijk van uw inkomen, de duur van de opvang en het aantal kinderen in het gezin. 

Luiers, flesvoeding, dieetvoeding en specifieke verzorgingsproducten dienen door de ouders zelf voorzien te worden.