Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Voor algemene info over grafconcessies kan u contact opnemen met de dienst burgerzaken. Als u meer specifieke inlichtingen wilt kan u hiervoor ook een afspraak maken indien gewenst.

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager
  • zijn echtgenoot
  • zijn bloed- of aanverwanten
  • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

De gemeente stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast. Momenteel staat de termijn voor een concessie in Oud-Heverlee op 20 jaar.

Hoe aanvragen

Het aanvraagformulier voor een concessies kunt u verkrijgen bij de dienst burgerzaken.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de gemeente een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de gemeente opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

  • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
  • na elke nieuwe bijzetting in de concessie.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Kostprijs

  • Grond voor 1 lichaam of 1 urne: 500,00 EUR
  • Grond voor 2 lichamen of 2 urnen: 750,00 EUR
  • Columbarium of urnenveld voor 1 urne: 400,00 EUR
  • Columbarium of urnenveld voor 2 urnen: 650,00 EUR

Reglement

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.