Gewestplan

In de jaren '70 maakte de Vlaamse overheid gewestplannen voor het Vlaamse Gewest.

Voor de gemeente Oud-Heverlee werd het gewestplan Leuven vastgesteld op 7 maart 1977. Het gewestplan geeft de bodembestemming weer (vb. woongebied, agrarisch gebied). Op basis van deze bestemming kunnen al dan niet vergunningen toegestaan worden. Gewestplanwijzigingen worden nu niet meer doorgevoerd.

Het gewestplan blijft geldig op de plaatsen waar ze niet vervangen is door een BPA (bijzonder plan van aanleg), die het gewestplan verder verfijnt of een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan).

Via het Geopunt kan u de bestemming op het gewestplan opzoeken.
Het gewestplan is niet het enige plan dat de bestemming van een grond bepaalt. Daarom is het aangeraden om u steeds te informeren bij de dienst Ruimtelijke Ordening.