Kadaster en registratie

Als u eigenaar bent van een stuk grond, beschikt dit perceel over een kadastraal nummer. Deze is opgebouwd uit een afdeling (in onze gemeente: gaande van 1 tot 5), een sectie (A,B,C,D,E) en een grondnummer.

Het kadasterplan geeft de ligging van de eigendommen met hun kadasternummer weer. Dit plan kan u altijd raadplegen aan de balie wonen waar evenwel geen uittreksels uit het kadasterplan kunnen worden afgeleverd. Hiervoor kan u terecht bij het kadaster: 02 577 19 70 of meow.dienst.uit.vl-brab@minfin.fed.be

Eigendomsattesten kunnen bekomen worden bij de federale overheidsdienst financiën: 02 573 85 60, rzsj.kantoor.leuven1@minfin.fed.be

Te Leuven kan u terecht bij het registratiekantoor.