Kadaster en registratie

Als je eigenaar bent van een stuk grond, beschikt dit perceel over een kadastraal nummer. Deze is opgebouwd uit een afdeling (in onze gemeente: gaande van 1 tot 5), een sectie (A,B,C,D,E) en een grondnummer.

Het kadasterplan kan ingekeken worden via ons Gis-systeem.

De dienst ruimtelijke ordening levert evenwel geen uittreksels uit het kadasterplan af. Hiervoor kan je terecht bij het kadaster: 02 577 19 70.

Eigendomsattesten kunnen bekomen worden bij de federale overheidsdienst financiën:

02 573 80 00.

Te Leuven kan je terecht bij het registratiekantoor.