Vergunning beenhouwer-spekslager

De vergunning beenhouwer-spekslager is een machtiging die u tot eind 2017 nodig had als u een beenhouwerij of spekslagerij wou uitbaten. De vergunning was vereist voor de verkoop, het te koop stellen en het met het oog op de verkoop uitsnijden van vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees.

Sinds 1 januari 2018 is er geen machtiging beenhouwer-spekslager meer nodig in het Vlaamse Gewest. Sinds die datum reikt het Agentschap Innoveren en Ondernemen ook geen machtigingen meer uit. Als u de activiteit wilt uitoefenen, hebt u wel nog steeds het getuigschrift 'Basiskennis Bedrijfsbeheer' nodig.