Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

De gemeente Oud-Heverlee beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dat van kracht is gegaan vanaf 10 maart 2011.

Het structuurplan = plan van de gemeente, waarin het toekomstige gebruik en richting van de ruimte is aangegeven.
Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan legt de grote lijnen vast voor deze ruimte.
Het plan doet geen uitspraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen. Het is een plan met een zeker abstractieniveau.
Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan mag niet strijdig zijn met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en met het provinciale ruimtelijke structuurplan en moet worden goedgekeurd door de deputatie van de provincie.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), het vaststellingsbesluit en het goedkeuringsbesluit liggen ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.

De beslissing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 februari 2011.

Het betreft een goedkeuring van het GRS op twee punten na:

  • vergetelheid in het richtinggevend deel inzake aansluiting fietspad (i.p.v. zijweg) aan Expressweg (N25)
  • schrapping 2de RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Winkelveld