Verkoop afgevoerde boeken

De collectie van de bibliotheek is voortdurend in beweging. Dat wil zeggen dat oude of niet meer gelezen werken worden afgevoerd om plaats te maken voor nieuwe. Afgevoerde werken (romans, strips, informatieve boeken,…) worden verkocht tegen 1,00 euro voor materialen uit de volwassenenafdeling en 0,50 euro voor deze uit de jeugdafdeling.

U vindt ze in de bakken aan de ingang. Deze bakken worden maandelijks vernieuwd.