Subsidie Ontwikkelingssamenwerking

Een inwoner van onze gemeente, die een speciale band heeft met een project in het Zuiden, een professionele NGO, een kleinschalig initiatief van een vereniging of particulier van hier of ter plaatse in het Zuiden, kan een subsidieaanvraag indienen bij het gemeentebestuur van Oud-Heverlee.

Ben je betrokken bij:

  • activiteiten van educatie en sensibilisatie rond ontwikkelingssamenwerking in de gemeente?
  • projecten in ontwikkelingslanden?
  • nationale campagnes voor ontwikkelingssamenwerking met activiteiten in de gemeente?

Dan kan je tot uiterlijk 1 april een subsidieaanvraag indienen. 

Let wel: de aanvrager dient gedomicilieerd te zijn in de gemeente Oud-Heverlee en een échte en aantoonbare band hebben met het project. Deze persoon moet kunnen instaan voor een goede communicatie met de gemeente, bereid zijn tot medewerking aan de sensibilisering van de bevolking en akkoord gaan met de verplichting om de verkregen subsidie te verantwoorden met een duidelijk verslaggeving én facturen en/of kasbewijzen.