Sportaanbod

Als gemeente willen we kinderen, jongeren, volwassenen en senioren aanzetten om te bewegen. Naast de ondersteuning van de sportverenigingen werken we jaarlijks ook een eigen aanbod uit voor individuele sportbeoefenaars.

Een greep uit de initiatieven:

- 'Start to' initiatieven

- sportelactiviteiten voor senioren zoals de sportelnamiddag en lessenreeksen

- sportweken tijdens de schoolvakanties


Naar aanleiding van de coronacrisis hebben we een digitaal aanbod uitgewerkt.

- Kijk! Ik fiets! 

- OH Beweegt