Erkenning van een vereniging

Oud-Heverleese verenigingen kunnen zich laten erkennen door het gemeentebestuur. 

Aan de erkenning zijn een aantal voordelen gekoppeld zoals het gebruik van gemeentelijke zaalinfrastructuur en van de uitleendienst, promotie via de gemeentelijke informatiekanalen en andere ondersteuning vanuit de gemeente. 

Erkenning is ook een voorwaarde om als vereniging te kunnen worden gesubsidieerd door de gemeente. De subsidiëring van verenigingen wordt geregeld in aparte reglementen per werkvorm.