Subsidies socio-culturele verenigingen

Erkende cultuurverenigingen komen in aanmerking voor werkings- en projectsubsidies.

De aanvraag tot werkingssubsidie kan jaarlijks voor 15 januari ingediend worden via het digitaal loket. De verdeling van de subsidies gebeurt via een puntensysteem. De dossiers worden geadviseerd door de cultuurraad en goedgekeurd door het schepencollege. 

Projectsubsidies dienen 4 maanden voor het plaatsvinden van de activiteit te worden aangevraagd. Dit systeem loopt af eind 2020.

Een nieuw systeem van projectsubsidies voor vrijetijdsinitiatieven is momenteel in voorbereiding. Dit zal in 2021 in werking treden.

Erkende verenigingen komen eveneens in aanmerking voor investeringssubsidies: aan te vragen voor 1 oktober 2020 via document als bijlage.