Subsidies socio-culturele verenigingen

Erkende cultuurverenigingen komen in aanmerking voor werkings- en projectsubsidies.

De aanvraag tot werkingssubsidie kan jaarlijks voor 15 januari ingediend worden. De verdeling van de subsidies gebeurt via een puntensysteem. De dossiers worden geadviseerd door de cultuurraad en goedgekeurd door het schepencollege. 

Projectsubsidies dienen 4 maanden voor het plaatsvinden van de activiteit te worden aangevraagd.