Informatieportieken

Langs de invalswegen in onze gemeente staan zeven infoportieken. Deze infoborden dienen voor aankondigingen van culturele en socio-culturele activiteiten, sport en algemeen nut. 

Zo willen we de inwoners maximaal op de hoogte houden van de activiteiten in Oud-Heverlee, zowel van het gemeentebestuur als van de vele verenigingen. 

Erkende verenigingen en adviesraden kunnen gebruikmaken van deze portieken volgens de voorwaarden in het reglement. 

Aanvragen dienen ten minste 6 weken voor de activiteit te gebeuren via het aanvraagformulier.