Aanvraag evenement

Wat

Wie een publieke activiteit in openlucht of in een zaal organiseert (dorpsfeest, fuif, muziekfestival, wielerwedstrijd, mountainbike- en wielertochten, rommelmarkt, stoet, kerstboomverbranding, …) moet dit schriftelijk aanvragen aan de gemeente.

Procedure


Dien het aanvraagformulier minstens 2 maanden voor de activiteit in. Hoe vroeger, hoe beter. Bij laattijdige aanvragen bestaat het risico dat bepaalde vergunningen niet worden afgeleverd.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dan of de activiteit kan doorgaan en legt eventueel bijkomende voorwaarden op (o.a. rekening houdend met het advies van de lokale politie).

Als u een zeer groot evenement wil opzetten, neemt u best ook al eens contact op met de dienst Vrije Tijd.

Evenement organiseren in coronatijden

Het COVID Event Risk Model (CERM) is een tool waarmee je kan testen of je evenement COVID-veilig genoeg is: https://www.covideventriskmodel.be/

De tool werd in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties ontwikkeld. Het COVID Event Risk Model weegt je organisatorische mogelijkheden en keuzes af. Daarvoor worden 20 parameters gebruikt die tegenover elkaar worden afgewogen. De score wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje en rood.

Voeg het resultaat van deze scan bij je evenementenaanvraag.

Dit label wordt als de referentie beschouwd door lokale overheden bij het verlenen van vergunningen.