Huurgarantiefonds voor verhuurders

Als verhuurder van woningen kunt u zich nog tot 1 juni 2020 bij het Vlaams Huurgarantiefonds aansluiten. Het Huurgarantiefonds beschermt u tijdelijk tegen inkomensverlies als uw huurder de huur niet kan betalen.

Op 1 juni 2020 treedt het nieuwe 'Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen' in werking. Het huidige huurgarantiefonds zal op 1 juni 2020 worden opgeheven. Er wordt gekozen voor een nieuwe werkwijze, met een sterke focus op preventie en een sleutelrol voor het OCMW.

Voorwaarden

U kunt zich als private verhuurder aansluiten bij het huurgarantiefonds als u aan volgende voorwaarden voldoet:

  • U moet over een huurovereenkomst voor woninghuur beschikken. Dat huurcontract moet u als verhuurder verplicht laten registreren bij een plaatselijk kantoor Rechtszekerheid van de federale overheidsdienst Financiën.
  • Het moet gaan om een nieuwe huurovereenkomst: u moet zich aansluiten binnen de 2 maanden na de datum van ondertekening van het huurcontract.
  • De verhuurde woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.

Hoe aanvragen

U kunt zich als verhuurder online aansluiten bij het huurgarantiefonds of u print het formulier af en stuurt het op met de post.

U kunt als verhuurder een tegemoetkoming van het fonds krijgen als de huurder minimaal 3 maanden huurachterstal heeft en nalaat om zijn afbetalingsplan, opgelegd door een vrederechter, na te komen.

Het huurgarantiefonds kan éénmalig en maximaal 3 maanden huur bijpassen, met een plafond van 2.776 euro.

Kostprijs

Aansluiten bij het huurgarantiefonds kost éénmalig 82 euro per huurcontract.

Na de stopzetting van het huurgarantiefonds wordt de aansluitingsvergoeding terugbetaald aan de verhuurder, voor zover de huurovereenkomst waarvoor de verhuurder zich heeft aangesloten nog lopende is. De aansluitingsvergoeding wordt ten laatste op 31 augustus 2020 terugbetaald.