Premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie in een woning of appartement

Als u een dak of zoldervloer isoleert in een bestaande woning of appartement, kunt u bij Fluvius een premie aanvragen. U kunt de isolatie zelf plaatsen of een aannemer het werk laten doen.

Voorwaarden

  • Deze premie is er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
  • De premie kan aangevraagd worden voor isolatie van het dak of voor isolatie van de zoldervloer (als de zolder niet verwarmd wordt).
  • U mag de isolatie zelf plaatsen of een beroep doen op een aannemer.
  • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.
  • Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen (vereiste Rd-waarde, lambdawaarde, dampscherm, ...) op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.
  • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).

Hoe aanvragen

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.

U kunt de premie

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Kostprijs

  • Uitvoering door aannemer: 4 euro per m2.
  • Uitvoering doe-het-zelf: 2 euro per m2.

Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

  • Uitvoering door aannemer: 10,5 euro per m2.
  • Uitvoering doe-het-zelf: 5,25 euro per m2.