Premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie in een woning of appartement

Als u een dak of zoldervloer isoleert in een bestaande woning of appartement, kunt u bij Fluvius een premie aanvragen. U kunt de isolatie zelf plaatsen of een aannemer het werk laten doen.

Voorwaarden

 • Deze premie is er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De premie kan aangevraagd worden voor isolatie van het dak of voor isolatie van de zoldervloer (als de zolder niet verwarmd wordt).
 • U mag de isolatie zelf plaatsen (tot eind 2020) of een beroep doen op een aannemer.
 • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen (vereiste Rd-waarde, lambdawaarde, dampscherm, ...) op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.
 • Vanaf 2021 (eindfactuur)
  • zal een aannemer de werken moeten uitvoeren om in aanmerking te komen voor de premie
  • is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.

Hoe aanvragen

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.

U kunt de premie

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Kostprijs

Premie dakisolatie
of zoldervloerisolatie
2019
2020
20212021
'uitsluitend nachttarief'
geplaatst door aannemer4 euro/m24 euro/m26 euro/m2
doe-het-zelf2 euro/m2geen premiegeen premie

Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Premie dakisolatie
of zoldervloerisolatie

voor beschermde afnemers
2019
2020
2021
(met of zonder
'uitsluitend nachttarief')
geplaatst door aannemer10,5 euro/m210,5 euro/m2
doe-het-zelf5,25 euro/m2geen premie