Vermindering van de verkooprechten voor een enige woning (Abattement)

Wie een huis of bouwgrond aankoopt en op dat moment (samen of apart) geen andere woning bezit, moet geen registratierechten betalen op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom. Deze vermindering wordt het 'abattement' of de 'voetvrijstelling' genoemd.

Het gaat niet alleen om uw eerste woning: de vermindering geldt ook voor de aankoop van een nieuwe woning nadat u de vorige hebt verkocht.

Ook bij de aankoop van een bouwgrond, een onroerend goed dat na verbouwing tot woning kan worden bestemd of een nieuwbouwwoning (als het verkooprecht op de grondwaarde wordt geheven), kunt u van het abattement genieten.

(Bij-)abattement en meeneembaarheid zijn niet combineerbaar. Maak de voordeligste keuze. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw notaris.

Wijziging sinds 1 juni 2018

Het nieuw verlaagd tarief van 7% voor de aankoop van de gezinswoning vervangt sinds 1 juni 2018 het abattement. Als u in het verleden het abattement genoot, dan moet u wel aan de voorwaarden blijven voldoen om het abattement definitief te behouden.

Voorwaarden

De voorwaarden om van het abattement te kunnen genieten worden voor alle kopers samen beoordeeld. Dit betekent dat als één van de kopers niet aan de voorwaarden voldoet, niemand van de kopers van het abattement kan genieten.

  • De woning is de enige woning van de koper(s). Dat betekent dat de koper(s) noch afzonderlijk, noch gezamenlijk eigenaar van een andere woning of bouwgrond in België mag (mogen) zijn. Het abattement geldt ook voor een sociale woning.
  • De koper moet er zijn of haar hoofdverblijfplaats vestigen binnen de 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na aankoop. Indien de koper kan bewijzen dat hij/zij er al woonde, maar zijn/haar domicilie er nog niet stond, kan dit aanvaard worden als overmacht. Het zal wel met voldoende bewijsstukken moeten aangetoond worden, een verklaring alleen volstaat niet.
  • Er is niet bepaald hoe lang u uw hoofdverblijfplaats in de woning moet houden. Dat zal door de Vlaamse Belastingdienst geval per geval worden beoordeeld.
  • U bent een natuurlijk persoon, geen vennootschap of vzw.
  • U moet het volledige goed verwerven.
  • U moet de volle eigendom verwerven (alleen blote eigendom of vruchtgebruik is onvoldoende).
  • De aankoop moet zuiver zijn. Er moet dus een echte prijs zijn betaald. Dit geldt niet voor een ruil.
  • De woning of bouwgrond ligt in het Vlaamse Gewest.

Op de datum van de authentieke akte wordt beoordeeld of aan de voorwaarden van het abattement is voldaan.

Het abattement is niet eenmalig. Als u aan alle voorwaarden voldoet kunt u van het abattement genieten, ook als u voor een vorige woning al van het abattement hebt genoten.

Hoe aanvragen

Uw notaris vraagt in de akte uitdrukkelijk dat het abattement wordt toegepast.

Kostprijs

Het abattement of de voetvrijstelling is een vrijstelling van registratierechten op 15.000 euro van het aankoopbedrag van de woning of bouwgrond. In de praktijk komt dat neer op

  • een vermindering van 750 euro bij de aankoop van een bescheiden woning (5% registratierechten)
  • een vermindering van 1.500 euro bij de aankoop van een andere woning (10% registratierechten).