Erkenning als technicus vloeibare brandstof, technicus gasvormige brandstof of technicus verwarmingsaudit

Technici die instaan voor de keuring voor eerste ingebruikname, het periodieke onderhoud en de verwarmingsaudit van centrale stooktoestellen (cv-ketels), moeten hiervoor erkend zijn.

  Op de website van het Departement Omgeving vindt u de erkende technici in de overzichtslijsten met erkende technici (selecteer daar 'Technici gasvormige brandstof', 'Technici vloeibare brandstof' of 'Technici verwarmingsaudit').

  Voorwaarden

  • Er zijn drie verschillende erkenningen als technicus mogelijk:

   • erkenning als 'technicus vloeibare brandstof'

   • erkenning als 'technicus gasvormige brandstof'

    • basismodule GI (gasketel met niet-premix- of premix-brander): voor de meeste particuliere woningen of appartementen.

    • uitbreidingsmodule GII (gasketel met een aparte ventilatorbrander): alleen na het behalen van GI, voor gebouwen waar hoge vermogens vereist zijn.

   • erkenning als 'technicus verwarmingsaudit'.

  Om één van bovenstaande erkenningen te behalen, moet de persoon voldoen aan:

  • de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu,
  • en in het bezit is van een certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit. Het certificaat moet uitgereikt zijn door een erkend opleidingscentrum.

  Hoe aanvragen

  Opleiding om het certificaat van bekwaamheid te behalen

  • U schrijft zich in bij een erkende opleidingsinstelling naar keuze. U vindt de erkende opleidingscentra in deze overzichtslijsten (selecteer 'opleidingscentra technici vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit').
  • Na de opleiding, legt u het bijbehorende examen af. Als u geslaagd bent voor het examen, krijgt u een certificaat met erkenningsnummer.
  • Contacteer steeds de opleidingsinstelling voor meer informatie omtrent de inschrijving en exacte opleidingsdata.

  Erkende technici in het Vlaamse Gewest hebben een persoonlijk erkenningsnummer

  • beginnend met de letters TV, gevolgd door 5 cijfers voor vloeibare brandstof (bv. TV12459)
  • met de letters GV, gevolgd door 5 cijfers voor gasvormige brandstof (bv. GV00234)
  • of met de letters VA, gevolgd door 5 cijfers voor verwarmingsaudit (bv. VA+00234).

  Geldigheidsduur en bijscholing

  • De erkenning is geldig voor onbepaalde duur.
  • U moet wel aan een aantal verplichtingen voldoen om de erkenning geldig te behouden.
  • Ze moet u 5-jaarlijks een bijscholing volgen bij een erkende opleidingsinstelling naar keuze. U vindt de erkende opleidingscentra in deze overzichtslijsten (selecteer 'opleidingscentra technici vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit').
  • Contacteer de opleidingsinstelling voor meer informatie over de inschrijving en de exacte bijscholingsdata.

  Kostprijs

  Voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning als technicus gasvormige brandstof, technicus vloeibare brandstof of technicus verwarmingsaudit moet u een retributie betalen.

  • Voor 2020 bedraagt de retributie: €29.
  • Voor de betaling ontvangt u automatisch een eerste betalingsuitnodiging in het jaar nadat de erkenning werd verkregen.
  • De technicus gasvormige brandstof moet voor de erkenning van de uitbreidingsmodule GII geen bijkomende retributie betalen.
  • Op de website van het Departement Omgeving vindt u bijkomende informatie over de retributie.

  Reglement

  Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).