Erkenning als technicus vloeibare brandstof, technicus gasvormige brandstof of technicus verwarmingsaudit

Een technicus die instaat voor de keuring vóór eerste ingebruikname, het periodieke onderhoud en de verwarmingsaudit van centrale stooktoestellen (cv-ketels), moet hiervoor erkend zijn.

  Download de overzichtslijst met:

  De Vlaamse Regering besliste om de verwarmingsaudit voor cv-installaties ouder dan 5 jaar vanaf 1 juli 2024 niet langer verplicht te maken.

  Voorwaarden

  Om erkend te worden als technicus vloeibare brandstof, technicus gasvormige brandstof of technicus verwarmingsaudit, moet u voldoen aan:

  • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
   • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
   • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
  • bijzondere erkenningsvoorwaarde:
   • een natuurlijke persoon zijn
   • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit. Het certificaat moet uitgereikt zijn door een erkend opleidingscentrum.

  Meer info vindt u in art. 8 VLAREL (algemene erkenningsvoorwaarden) en art. 14 - 16 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden).

  Geldigheidsduur en verplichtingen

  De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende technicus moet u wel voldoen aan enkele verplichtingen om de erkenning geldig te behouden.

  Meer info over de verplichtingen voor erkende technici gasvormige brandstof, technici vloeibare brandstof en technici verwarmingsaudit.

  Hoe aanvragen

  • Er zijn 3 verschillende erkenningen als technicus mogelijk:
   • erkenning als ‘technicus vloeibare brandstof
   • erkenning als ‘technicus gasvormige brandstof
    • basismodule GI (gasketel met niet-premix-brander of premix-brander): voor de meeste particuliere woningen of appartementen
    • uitbreidingsmodule GII (gasketel met een aparte ventilatorbrander): alleen na het behalen van GI, voor gebouwen waar hoge vermogens vereist zijn.
   • erkenning als ‘technicus verwarmingsaudit’.

  Kostprijs

  Retributie

  Voor het bekomen van de erkenning moet u geen retributie betalen.

  Als technicus gasvormige brandstof, technicus vloeibare brandstof of technicus verwarmingsaudit moet u wel een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning.

  Voor 2024 bedraagt de jaarlijkse retributie 34 euro.

  Reglement

  Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).